En ren inomhusluft är mycket viktigt då inomhusluft annars kan vara skadlig om man inte har en tillräckligt bra ventilation. Sitter man hemma mycket vid en dator och arbetar eller spelar, är det extra viktigt att se