Det är bra att redan från början skydda sin nya laptop mot datavirus. Efter att ha drabbats av ett virus kan känslig information på datorn skadas. Statistik talar för att antalet virus och skadliga filer som cirkulerar